Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Spondylidinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anisarthrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anisarthrongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anisarthron barbipes (Schrank von Paula, 1781)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022887    taxon code: 4116
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Anisarthron barbipes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 147
 • Publications: 44
 • Collections: 11
 • Publication authors: 36
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek europejski zamieszkujący głównie środkową część Europy oraz południowy obszar europejskiej części ZSRR; zachodnia granica rozsiedlenia przebiega przez Nadrenię i zachodnią Szwajcarię, a na południu w północnych Włoszech i Rumunii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie stojące pojedynczo drzewa liściaste na pobrzeżach lasów, zagajników, parków, ogrodów, w alejach i przy drogach. Postacie dojrzałe występują stosunkowo krótko. Spotykano je w czerwcu i lipcu na kwitnących krzewach oraz na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae. Cykl rozwojowy dwuletni. Jako materiał lęgowy podawano głównie drewno kasztanowca zwyczajnego — Aesculus hippocastanum L., rzadziej wiązów — Ulmus L., lip — Tilia L., klonów — Acer L., jesionów — Fraxinus L., buka — Fagus L., grabu — Carpinus L., orzecha — Juglans L. i jabłoni — Malus Mill. Larwy odbywają rozwój w butwiejącym drewnie, płytko pod powierzchnią w miejscach pozbawionych kory, na pniach lub w gałęziach, najczęściej w miejscach uszkodzeń lub po obłamanych gałęziach, gdzie drewno występuje w postaci drzazg.

Illustrations
... browse
Anisarthron
barbipes
External data sources