Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Harpalinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anisodactylinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anisodactylusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anisodactylussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002397    taxon code: 392
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Anisodactylus binotatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 512
 • Publications: 144
 • Collections: 13
 • Publication authors: 118
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozmieszczony gatunek palearktyczny, w Europie rozsiedlony od południowych krańców aż do 64° szer. geogr. północnej, znany też z północnej Afryki, z wysp Madery i Azorów, Azji Mniejszej, Kaukazu i zachodniej Syberii. Żyje na glebach różnych typów, głównie na miejscach otwartych, ale wilgotnych, ocienionych trawami lub bylinami, rzadziej spotykany na terenach leśnych. W Polsce znany z całego obszaru nizinnego i pogórzy, w górach rzadziej znajdowany.

Illustrations
... browse
Anisodactylus
binotatus
External data sources