Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Rutelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anomalinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anisopliinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anisopliagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Anisopliasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anisoplia (Anisoplia) agricola (Poda von Neuhaus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1039893    taxon code: 2513
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Anisoplia agricola - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 117
 • Publications: 20
 • Collections: 6
 • Publication authors: 19
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w Europie południowo-wschodniej i w południowo-wschodniej części Europy Środkowej, na Kaukazie, w Azji Mniejszej, Armenii i Syberii Zachodniej. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany z kilku stanowisk w południowej części kraju, przy tym dane o rozmieszczeniu na Nizinie Sandomierskiej i w Beskidzie Zachodnim oparte są na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Wzmianka Z. Stebnickiej (1978), jakoby omawiany gatunek był wykazany z okolic Poznania, nie ma w piśmiennictwie uzasadnienia. Zasiedla gleby gliniaste i czarnoziemy w strefie lasostepu. Larwy żyją w glebie, odżywiając się korzeniami traw i roślin, zielnych. Cykl rozwojowy trwa około dwu lat. Postacie dorosłe poławiane są w lecie.

Illustrations
... browse
Anisoplia
agricola
External data sources