Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Rutelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anomalinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anisopliinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anisopliagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Anisopliasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anisoplia (Anisoplia) bromicola (E.F. Germar, 1817)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1039898    taxon code: —(2513c)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 5
 • Publications: no data
 • Collections: 3
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony od Azji Mniejszej i Europy południowo-wschodniej po Włochy, Węgry i Czechosłowację. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany przez I. Schaittera (1870) z okolic Rzeszowa, według M. Nowickiego (1873) na podstawie źle oznaczonego okazu, przy tym autor ten stwierdza, że omawiany gatunek w Galicji nie występuje.

External data sources