Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Melandryidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Melandryinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dircaeinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anisoxyagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anisoxya fuscula (J.K.W. Illiger, 1798)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020672    taxon code: 3769
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Nikitsky et Pollock 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Anisoxya fuscula - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 73
 • Publications: 30
 • Collections: 10
 • Publication authors: 30
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek środkowoeuropejski, na północ docierający do Danii, południowych części Anglii i Szwecji, a na południe do Włoch północnych, Chorwacji i Gór Bihorskich w Rumunii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Na podstawie rewizji zbiorów zostało stwierdzone (B. Burakowski*), że omawiany gatunek był wykazany omyłkowo z Pobrzeża Bałtyku (Lüllwitz 1916) na podstawie błędnie oznaczonych dwu okazów Scraptia fuscula Ph.W.J. Müll. oraz z Ojcowa (Tenenbaum 1923) na podstawie błędnie oznaczonego okazu Hallomenus binotatus (Quensel). Spotykany rzadko i sporadycznie z powodu skrytego sposobu życia. Znajdowany głównie w suchych gałęziach różnych drzew liściastych, zwłaszcza dębu, buka, topoli i wierzby. Chrząszcze z ukrycia wychodzą dopiero o zmroku.

Illustrations
... browse
Anisoxya
fuscula
External data sources