Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Oedemeridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oedemerinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Nacerdinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anogcodesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021587    taxon code: 3858
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Anogcodes melanurus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 110
 • Publications: 20
 • Collections: 5
 • Publication authors: 24
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i częściowo w południowej części Europy (nie znany z południowych obszarów Francji i Włoch), wykazywany poza tym z Syberii, gdzie dociera do Jeniseju. W Polsce chrząszcz rzadko notowany, znany z nielicznych stanowisk w 10 krainach. Bionomia poznana niedostatecznie. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia na kwitnących roślinach — dereniach (Cornus L.), tawułach (Spiraea L.), ostrożeniach (Cirsium Mill.), złocieniach (Chrysanthemum L.) oraz baldaszkowatych (Umbelliferae).

Illustrations
... browse
Anogcodes
melanurus
External data sources