Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Geotrupidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Geotrupinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Geotrupinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anoplotrupesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1012542    taxon code: 2429
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Anoplotrupes stercorosus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 829
 • Publications: 123
 • Collections: 18
 • Publication authors: 110
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek znany z całej Europy (prócz południowych części Półwyspu Iberyjskiego i Bałkańskiego), na północy przekraczający koło podbiegunowe, a na wschód docierający do Syberii Zachodniej, notowany nadto z Kaukazu. W Polsce najpospolitszy gatunek z podrodziny Geotrupinae, zwykle licznie występujący. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, gdzie dociera do około 2000 m n.p.m. Żyje wyłącznie w lasach liściastych i mieszanych niezbyt wilgotnych, gdzie żeruje w butwinie roślinnej. Postacie dorosłe po przezimowaniu pojawiają się od kwietnia i przeżywają do czerwca, nowe pokolenie ukazuje się od lipca do października. Odżywiają się poza butwiną roślinną także świeżym kałem zwierzęcym i owocnikami niektórych grzybów kapeluszowych oraz sokiem wypływającym z drzew. Budują otwarte chodniki na głębokość około 15-30 cm. Poniżej warstwy próchnicznej, na dnie chodnika znajdującego się już w glebie mineralnej, chrząszcz gromadzi zlepek butwiny roślinnej składającej się ze szczątków liści, igliwia, korowiny i butwiejącego mchu. W gospodarce leśnej chrząszcz ten odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż przez zakopywanie butwiny roślinnej nawozi glebę leśną, a przez kopanie chodników zwiększa jej przewiewność i przesiąkliwość.

Illustrations
... browse
Anoplotrupes
stercorosus
External data sources