Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anoplinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anoplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anoplus roboris E. Suffrian, 1840
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046251    taxon code: 5686
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anoplus roboris - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 219
 • Publications: 83
 • Collections: 11
 • Publication authors: 60
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje całą Europę z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla bagniste lasy liściaste oraz wilgotne doliny rzek i potoków. Żyje na olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Samica składa jaja w komorę wygryzioną w nerwie, głównie w wierzchołkowej części liścia; przebieg rozwoju taki sam jak u poprzedniego gatunku.

Illustrations
... browse
Anoplus
roboris
External data sources