Biodiversity Map
Taxa
Anotylus — subordinate taxa:
Taxon count: 21
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxytelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Oxytelinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anotylusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anotylus nitidulus (J.L.C. Gravenhorst, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010124    taxon code: 1392
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Anotylus nitidulus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 229
 • Publications: 61
 • Collections: 6
 • Publication authors: 60
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Pospolity, szeroko rozpowszechniony gatunek w całej Palearktyce, notowany również ze wschodnich Indii, Archipelagu Malajskiego i Ameryki Północnej, w Europie od krajów śródziemnomorskich aż po skrajne prowincje północne Fennoskandii. Zasiedla zarówno obszary nizinne jak i górskie, docierając do strefy alpejskiej. Żyje na glebach wilgotnych, na bagnistych łąkach, pobrzeżach wód pod gnijącymi szczątkami roślinnymi, w grzybach, pod ekskrementami i padliną.

Illustrations
... browse
Anotylus
nitidulus
External data sources