Biodiversity Map
Taxa
Anotylus — subordinate taxa:
Taxon count: 21
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxytelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Oxytelinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anotylusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anotylus tetracarinatus (Block, 1799)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010157    taxon code: 1397
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Anotylus tetracarinatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 380
 • Publications: 97
 • Collections: 13
 • Publication authors: 95
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Pospolity, szeroko rozprzestrzeniony gatunek prawie w całej Palearktyce, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a w górach środkowej Europy do strefy alpejskiej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Znajdowany w różnych środowiskach na rozkładających się szczątkach roślinnych.

Illustrations
... browse
Anotylus
tetracarinatus
External data sources