Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Anthicidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anthicinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthicusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthicus bimaculatus (J.K.W. Illiger, 1801)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021985    taxon code: 3891
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Anthicus bimaculatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 90
 • Publications: 41
 • Collections: 7
 • Publication authors: 47
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w północnej i środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji, przy czym w obrębie swego areału w kierunku ze wschodu na zachód jest coraz rzadziej spotykany. W Polsce chrząszcz notowany głównie z pobrzeża Bałtyku, poza tym znany z nielicznych stanowisk na terenach nizinnych. Gatunek psammofilny, możliwe że słonolubny. Występuje na piaszczystych pobrzeżach morskich i wód śródlądowych. Łowiony od wiosny do jesieni w powierzchniowej warstwie piasku, wśród korzeni traw, pod napływkami i wyrzuconymi przez fale morskie morszczynami.

Illustrations
... browse
Anthicus
bimaculatus
External data sources