Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Anthicidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anthicinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthicusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthicus flavipesspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Anthicus flavipes flavipes (Panzer, 1796)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021993    taxon code: 3892
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Anthicus flavipes flavipes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 107
 • Publications: 35
 • Collections: 9
 • Publication authors: 44
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek europejski, rozmieszczony od Francji, Włoch północnych, Hercegowiny i Siedmiogrodu przez całą Europę środkową aż do Fennoskandii i Karelii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i podgórza. Występuje na drobnoziarnistym piasku i żwirze nad brzegami wód, na pobrzeżach lasu, przydrożach i stanowiskach ruderalnych. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do lipca w detrytusie, pod napływkami, na starej wysuszonej padlinie oraz w godzinach wieczornych na niskiej roślinności.

Illustrations
... browse
Anthicus
flavipes
flavipes
External data sources