Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthonominitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthonomusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anthonomidiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthonomus (Anthonomidius) germanicus L. Dieckmann, 1968
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046259    taxon code: 5335
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anthonomus germanicus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 23
 • Publications: 20
 • Collections: 1
 • Publication authors: 20
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany dotychczas z nielicznych stanowisk w środkowych Niemczech, okolicach Krakowa i Miechowa, Bośni oraz z Astrachania. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych — jest znany dotychczas tylko z dwu krain. Występuje na glebach wapiennych, gipsowych lub piaszczystych. Zasiedla suche lasy, słoneczne zbocza i skały. Jako rośliny żywicielskie podawane są pięciornik piaskowy — Potentilla arenaria Borkh. i pięciornik wiosenny — P. verna L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się na roślinach w kwietniu i przeżywają do czerwca. Samice składają jaja do pączków kwiatowych. Larwy odbywają rozwój w pączkach. Młode imagines pojawiają się w lipcu — żerują na liściach, wygryzając w nich okienkowate otwory. W sierpniu znikają w kryjówkach zimowych.

Illustrations
... browse
Anthonomus
germanicus
External data sources