Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anthonominitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthonomusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthonomussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthonomus (Anthonomus) humeralis (Panzer, 1794)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046264    taxon code: 5323
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anthonomus humeralis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 146
 • Publications: 57
 • Collections: 5
 • Publication authors: 49
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony niemal w całej Europie (nie znany z Półwyspu Iberyjskiego i Bałkańskiego), sięgający na północy daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód po Syberię Wschodnią, Azję Mniejszą i Bliski Wschód. Występuje w Polsce na obszarze całego kraju prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze wykazany z niektórych krain. Zamieszkuje zarówno wilgotne, chłodne biotopy, jak również suche, ciepłe stanowiska. Poławiano go w ogrodach, na pobrzeżach lasu, w dolinach rzecznych, zaroślach na łąkach oraz nasłonecznionych zboczach. Jako rośliny żywicielskie bywają podawane czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., czereśnia — Cerasus avium (L.) Moench., wiśnia karłowata — Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow i wiśnia wonna — C. mahaleb (L.) Miller. Począwszy od drugiej połowy kwietnia samice składają jaja do pączków kwiatowych, a już w drugiej połowie maja ukazują się pierwsze młode chrząszcze na drzewach, gdzie żerują na liściach, wygryzając w nich okienkowate otwory; następnie w czerwcu wywędrowują w poszukiwaniu kryjówek na przezimowanie — w szczeliny kory, pod opadłe listowie i w ściółkę.

Illustrations
... browse
Anthonomus
humeralis
External data sources