Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anthonominitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthonomusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthonomussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthonomus (Anthonomus) pomorum (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046268    taxon code: 5327
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anthonomus pomorum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 164
 • Publications: 40
 • Collections: 9
 • Publication authors: 34
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem niemal całą Europę (z wyjątkiem północnych obszarów Skandynawii), sięgający na wschód po Azję Środkową i Azję Wschodnią; notowany ponadto z Algierii, Kaukazu, Japonii oraz jako zawleczony do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Najpospolitszy ryjkowiec omawianego rodzaju, występujący w całej Polsce na niżu i wyżynach. Kwieciak jabłkowy żyje na różnych odmianach jabłoni — Malus Mill., rzadziej grusz — Pirus L. i jest uważany w sadownictwie za najgroźniejszego szkodnika. Około połowy marca imagines opuszczają kwatery zimowe i przenoszą się w korony drzew, gdzie żerują około trzech tygodni; odżywiają się listkami, pączkami i zawiązkami kwiatów. Składanie jaj rozpoczyna się w kwietniu i rozciąga się na kilka tygodni. Samica wygryza otwór w ścianie zawiązka pączka i składa w niego jedno jajo; w ciągu życia może złożyć około 30 jaj. Rozwój embrionalny trwa 5-8 dni. W ciągu około trzech tygodni larwy wyżerają wnętrze pączka, który nie rozwija się, brunatnieje i usycha. Przepoczwarczenie odbywa się w pączkach. Na początku czerwca pojawiają się młode chrząszcze, które żerują dwa-trzy tygodnie na liściach, wygryzając w nich otworki, następnie w końcu czerwca lub na początku lipca przenoszą się do kryjówek dla odbycia diapauzy letniej. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych imagines mogą wykazywać znowu aktywność i żerować. Imagines zimują na drzewach żywicielskich w szczelinach kory, lub w pobliżu pod opadniętą korą i liśćmi, w ściółce i wśród mchów, ale często przelatują na pobrzeża sąsiadujących lasów i zarośli.

Illustrations
... browse
Anthonomus
pomorum
External data sources