Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Hemipteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Sternorrhynchasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Psylloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Aphalaridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Aphalarinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphalaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphalara polygoni A. Förster, 1848
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1143015    taxon code: 2:12
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Aphalara polygoni - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: KFP regions — minimap
Statistics
 • Records: 10
 • Publications: 6
 • Collections: no data
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Smreczyński (1954) stwierdza, że gatunek ten jest wszędzie pospolity, ponieważ jednak w jego zbiorze znajdowały się tylko okazy z licznych miejscowości Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Beskidu Zachodniego, Kotliny Nowotarskiej, Tatr i Pienin, musimy przyjąć, że twierdzenie o pospolitości omawianego gatunku udowodnione jest tylko dla wymienionych krain chociaż należy sądzić, że jest on istotnie pospolity w całej Polsce. Znany z całej Holarktyki i wszędzie należy do najpospolitszych. Jest jednak prawdopodobne, że część wiadomości o Aphalara polygoni Först. dotyczy innych gatunków: Aphalara calthae (L.), Aphalara borealis Hesl.-Harr. i niedawno wyróżnionego gatunku Aphalara rumicicola Log., żyjącego na szczawiach — Rumex L. Szulczewski (1931) pisze np., że Aphalara polygoni Först. [podawany przez niego pod nazwą Aphalara calthae (L.)] żyje na szczawiach, gdy w istocie gatunek ten żyje wyłącznie na rdestach — Polygonum L. Być może, że był to w istocie Aphalara rumicicola Log., niestety, na podstawie wspomnianej pracy nie można stwierdzić tego na pewno, dlatego gatunek ten nie został uwzględniony w niniejszym katalogu. Żyje wyłącznie na rdestach — Polygonum L.

External data sources