Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aphodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aphodiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Euorodalussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphodius (Euorodalus) paracoenosus Balthasar et Hrubant, 1960
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013038    taxon code: 2478
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Aphodius paracoenosus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 40
 • Publications: 13
 • Collections: 10
 • Publication authors: 8
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek stosunkowo niedawno opisany, znany z nielicznych stanowisk, w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej części Europy oraz w Azji Mniejszej. W Polsce niedawno odkryty; według Z. Stebnickiej (1976) występuje na całym obszarze, jednak brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, zwłaszcza z północnej części kraju. Postacie dorosłe poławiano od maja do lipca na różnego typu glebach w ekskrementach krów, owiec i dzikich zwierząt.

Illustrations
... browse
Aphodius
paracoenosus
External data sources