Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Zygaenoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Limacodidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Apodagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1201818    taxon code: 1203
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko J. et Nowacki J. 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Apoda limacodes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 32
 • Publications: no data
 • Collections: 6
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 7

Taxon description
Motyl pospolicie występujący w lasach dębowych i mieszanych od poł. V do poł. VII. Gąsienica żeruje od VII do IX na dębach, bukach, grabach, leszczynach i niektórych innych drzewach liściastych, siedząc na spodniej stronie liści. Na zimę buduje mały, brązowy, jajowatokulisty oprzęd pomiędzy gałązkami drzew lub liści i niekiedy wraz z liśćmi opada na ziemię. W oprzędzie zimuje gąsienica, rzadziej poczwarka.
[2: Cochlidion avellana (Linnaeus 1758) – pomrowica leszczynówka]

External data sources