Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Attelabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apoderinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Apoderinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Apoderusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026764    taxon code: 4860
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Apoderus coryli - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 348
 • Publications: 130
 • Collections: 17
 • Publication authors: 98
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie (prócz północnych obszarów Fennoskandii), na wschód sięgający przez Syberię do północnych Chin, notowany ponadto z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce rozmieszczony na całym obszarze, ale nie jest jeszcze notowany z niektórych krain. Spotykany głównie na leszczynie — Corylus avellana L., rzadziej na olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertn., olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. oraz na różnych gatunkach z rodzaju dąb — Quercus L. i wierzba — Salix L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i występują do września. Larwy odbywają rozwój w tutce liściowej uformowanej przez samicę. Przepoczwarczenie odbywa się przeważnie w opadniętej na ziemię tutce, rzadziej w glebie.

Illustrations
... browse
Apoderus
coryli
External data sources