Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Curculioninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Archariusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Archarius crux (Fabricius, 1776)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046303    taxon code: 5349
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Archarius crux - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 316
 • Publications: 109
 • Collections: 10
 • Publication authors: 78
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 3

Taxon description
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Danii, południowej Fennoskandii i Karelii, na wschód przez Syberię sięgający po Mongolię i wybrzeża Pacyfiku, notowany ponadto z Algierii. Pospolity w całej Polsce, z niektórych krain wykazywany wielokrotnie. Postacie dojrzałe spotykano od kwietnia do września na różnych gatunkach wierzb, jak wierzba biała — Salix alba L., wierzba krucha — S. fragilis L., wierzba trójpręcikowa — S. triandra L., znacznie rzadziej wierzba iwa — S. caprea L., wierzba szara — S. cinerea L. i wierzba wiciowa — S. viminalis L. Larwy tego ryjkowca żyją w wyroślach na wierzbach spowodowanych żerem larw błonkówek z rodziny Tenthredinidae — Cryptocampus venustus Zadd., Pontania proxima Lap., P. vesicator Berm. i P. viminalis (L.). Samice składają jaja w mięsistą ścianę wyrośli, z których po około dwóch tygodniach, wylęgają się larwy. Larwy żerują na wewnętrznej tkance wyrośli. Dojrzałe larwy wygryzają otwór w ścianie wyrośli, wypadają na glebę, w której przepoczwarczają się na głębokości kilku centymetrów.

Illustrations
... browse
Archarius
crux
External data sources