Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Curculioninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Archariusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Archarius salicivorus (G. Paykull, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046305    taxon code: 5351
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Archarius salicivorus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 427
 • Publications: 122
 • Collections: 14
 • Publication authors: 87
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy, notowany też ze Szwecji, gdzie dociera do koła podbiegunowego, a na wschód przez Syberię osiągający wybrzeże Oceanu Spokojnego; wykazywany ponadto z Algierii. W Polsce rozpowszechniony od Bałtyku aż po Tatry. Postacie dojrzałe poławiano, od kwietnia do sierpnia, na różnych gatunkach wierzb, jak wierzba biała — Salix alba L., wierzba migdałowa — S. amygdalina L., wierzba krucha — S. fragilis L., wierzba purpurowa — S. purpurea L., wierzba iwa — S. caprea L. i wierzba szara — S. cinerea L. Larwy żerują w wyroślach wywołanych żerem larw błonkówek z rodziny Tenthredinidae — Pontania proxima Lap., P. vesicator Brem., P. carpentieri Konow i P. viminalis (L.). W jednym galasie może rozwijać się wiele larw omawianego ryjkowca. Dojrzałe larwy wydostają się przez otwory wygryzione w ściance galasu do ziemi, gdzie odbywają przepoczwarczenie.

Illustrations
... browse
Archarius
salicivorus
External data sources