Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Anchicera — subordinate taxa:
Taxon count: 29
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cryptophagidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Atomariinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Atomariinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Atomariagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anchicerasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Atomaria (Anchicera) analis W.F. Erichson, 1846
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018768    taxon code: 3462+3470
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Atomaria analis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 116
 • Publications: 7
 • Collections: 5
 • Publication authors: 10
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 3470: Atomaria cognata] Gatunek zamieszkujący głównie środkową Europę, na zachód docierający do górzystych terenów Francji, a na południe do północnych Włoch, Krainy, Hercegowiny i Krymu. W Polsce znany z niewielu stanowisk w pięciu krainach południowych. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są dokładnie znane — znajdowany w murszejącym drewnie dębu, wśród gnijącej słomy i resztek pokarmowych przy paśnikach dla zwierząt oraz pod napływkami.
[KFP 3462: Atomaria analis] Gatunek rozpowszechniony w Europie aż do najdalszych krańców północnych; wykazywany również z Algierii i Turkmenii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dociera ponad górną granicę lasu. Spotykany na polach, łąkach i w lasach — pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ekskrementami, w pryzmach kompostowych i wśród mchów.

Illustrations
... browse
Atomaria
analis
External data sources