Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Othiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Atrecusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Atrecus pilicornis (G. Paykull, 1790)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1011307    taxon code: 1646
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Atrecus pilicornis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 161
 • Publications: 44
 • Collections: 9
 • Publication authors: 39
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie borealno-górski, zamieszkujący głównie środkową Europę i Fennoskandię, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych części Włoch i Bałkanów. W Polsce dość pospolity w południowej części kraju. Według A. Horiona (1965) omyłkowo wykazany z Gdańska (Lentz 1879) oraz z Prus (Dommer 1850, G. Zebe 1852, Lentz 1857, 1879) na podstawie błędnie oznaczonego Baptolinus affinis (Paykull). Znajdowany w środkowej Europie przeważnie pod korą drzew iglastych, rzadziej buków, w Szwecji zaś pod korą obumierających brzóz.

Illustrations
... browse
Atrecus
pilicornis
External data sources