Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Licininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Licininasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Badistergenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Baudiasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Badister peltatusspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Badister (Baudia) peltatus peltatus (Panzer, 1796)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003208    taxon code: 369
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Badister peltatus peltatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 182
 • Publications: 65
 • Collections: 10
 • Publication authors: 60
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozpowszechniony w prawie całej Europie (nie znany z Norwegii i północnej części Szwecji i Finlandii), wykazywany również w północnej Afryki, Azji Mniejszej i Kaukazu. Gatunek leśny, występuje na pobrzeżach drobnych zbiorników wodnych w lecie często wysychających.

Illustrations
... browse
Badister
peltatus
peltatus
External data sources