Biodiversity Map
Taxa
Bagous — subordinate taxa:
Taxon count: 30
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bagoinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bagousgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bagous petro (J.F.W. Herbst, 1795)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1045945    taxon code: 5214
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Bagous petro - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 22
 • Publications: 16
 • Collections: 3
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Obszar rozsiedlenia tego ryjkowca obejmuje Francję, Włochy, środkową część Europy, Wyspy Brytyjskie, Holandię, Danię i południową Szwecję. W Polsce chrząszcz należący do rzadkości; jest notowany ogólnikowo z Pojezierza Pomorskiego, poza tym znany z jednego okazu, znalezionego w okolicy Przemyśla, kilkunastu okazów wysianych na jesieni i wiosną ze zbutwiałych liści na brzegu zarośniętego starorzecza Wisły w Puszczy Niepołomickiej oraz okazu złowionego 1 VII 1981 na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (leg. T. Majewski, det. A. Kuśka) i okazu z Puszczy Kampinoskiej. Występuje w stawach, rowach, kałużach oraz na ich pobrzeżach. Jako roślinę żywicielską podawano zwykle w piśmiennictwie pływacz zwyczajny — Utricularia vulgaris L., ale gatunek ten może prawdopodobnie żyć i na innych roślinach wodnych, gdyż w hodowli chrząszcze żerowały na moczarce kanadyjskiej — Elodea canadensis Rich. i rogatku krótkoszyjkowym — Ceratophyllum submersum L. Postacie dojrzałe przebywają zwykle na roślinach pod wodą, ale również doskonale pływają, a na przezimowanie wychodzą z wody na pobrzeża.

Illustrations
... browse
Bagous
petro
External data sources