Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Testediumsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Bembidion bipunctatumspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Bembidion (Testedium) bipunctatum nivale O. Heer, 1837
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1043567    taxon code: 113b
taxonomy checked: YES
Polish Red List: LC
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion bipunctatum nivale - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 121
 • Publications: 50
 • Collections: 4
 • Publication authors: 38
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek palearktyczny, wykazywany z prawie całej Europy od północnej Portugalii i środkowej części Włoch aż do najdalszej północy, poza tym podawany z północnej Afryki, Azji Mniejszej, Kaukazu i zachodniej Syberii. Występuje w dwu formach, w starszym piśmiennictwie zazwyczaj nie wyróżnianych. Podgatunek nominatywny zasiedla pobrzeża wód na terenach niżowych i pogórzach do wysokości około 500 m n.p.m. Drugi podgatunek, górski Bembidion (Testedium) bipunctatum nivale Heer obejmuje swym zasięgiem Pireneje, Alpy, Sudety i Karpaty, żyje nad wysokogórskimi wodami i w pobliżu płatów firnu, niekiedy bywa znoszony w niższe partie przez wody powodziowe.

External data sources