Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Bembidionetolitzkyasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bembidion (Bembidionetolitzkya) conforme (P.F.M.A. Dejean, 1831)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1032509    taxon code: 122
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion conforme - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 155
 • Publications: 28
 • Collections: 5
 • Publication authors: 28
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek górski, zamieszkujący południową i środkową Europę. Zasiedla miejsca kamieniste i żwirowiska na pobrzeżach rzek i potoków. W Polsce występuje w obszarze karpackim i sudeckim; z uwagi na biotop, brak okazów dowodowych w zbiorach, występowanie na Śląsku Górnym wydaje się niezbyt pewne.

Illustrations
... browse
Bembidion
conforme
External data sources