Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Bembidionetolitzkyasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bembidion (Bembidionetolitzkya) fasciolatum (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1032510    taxon code: 123
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion fasciolatum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 56
 • Publications: 35
 • Collections: 3
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek górski, rozmieszczony we wschodniej części obszaru podalpejskiego oraz wschodnich i południowych Karpatach. Rozmieszczenie w Polsce wymaga dokładniejszych badań, gdyż omawiany gatunek mylono z innymi. Na obszarze Śląska zupełnie nie znany (Horion 1941). Dane Trelli (1926, 1932) z Beskidu Wschodniego oparte na błędnie oznaczonych okazach Bembidion (Daniela) ascendens K. Dan. (J. Makólski*), natomiast w zbiorze Trelli z okolic Przemyśla są dwa okazy (J. Makólski*).

Illustrations
... browse
Bembidion
fasciolatum
External data sources