Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Philochthussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bembidion (Philochthus) inoptatum (H. Schaum, 1857)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1032638    taxon code: —(173b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 4
 • Publications: no data
 • Collections: 2
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią i środkową Europę w jej części południowej, znany też z Kaukazu Wykazywany z południowej części Polski; 2 uwagi na brak okazów dowodowych w zbiorach, występowanie w naszym kraju wymaga potwierdzenia (najbliższe znane stanowiska znajdują się w Słowacji i na Podolu). Warunki ekologiczne słabo poznane.

External data sources