Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Asioperyphussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bembidion (Asioperyphus) lunatum (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1001974    taxon code: 134
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion lunatum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 248
 • Publications: 50
 • Collections: 6
 • Publication authors: 49
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony od południowo-wschodniej Francji, północnych Włoch, Chorwacji i Siedmiogrodu przez środkową do północnej Europy (z wyjątkiem Finlandii), poza tym podawany z Syberii i Mongolii. Zasiedla wilgotne gleby gliniaste lub z domieszką drobnoziarnistego piasku, żyje na pobrzeżach wód, zwłaszcza większych rzek, nie unika większego zacienienia.

Illustrations
... browse
Bembidion
lunatum
External data sources