Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidionsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Bembidion quadrimaculatumspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Bembidion (Bembidion) quadrimaculatum quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1001980    taxon code: 165
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion quadrimaculatum quadrimaculatum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 187
 • Publications: 48
 • Collections: 9
 • Publication authors: 52
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek pospolity, szeroko rozsiedlony, w Europie sięgający do skrajnej północy, poza tym obejmujący swym zasięgiem północną Azję i Amerykę Północną, wykazywany również z Kaukazu. Spotykany na glebach różnych typów, zasiedla otwarte, miernie wilgotne tereny, niekiedy w dalszej odległości od wody, częsty na gruntach uprawnych i nieużytkach, w górach przekracza górną granicę lasu.

External data sources