Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidionetolitzkyasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bembidion (Bembidionetolitzkya) tibiale (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002000    taxon code: 125
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion tibiale - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 401
 • Publications: 49
 • Collections: 8
 • Publication authors: 49
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Pospolity gatunek, znany z pogórzy i gór środkowej Europy, wykazywany również z Wysp Brytyjskich, z prowincji Rogalandu w Norwegii, Azji Mniejszej i Kaukazu. Zamieszkuje kamieniste pobrzeża rzek, potoków i jezior górskich, w górach sięga do strefy kosodrzewiny.

Illustrations
... browse
Bembidion
tibiale
External data sources