Biodiversity Map
Taxa
Hesperophilus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Oxytelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Thinobiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Blediusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Hesperophilussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bledius (Hesperophilus) denticollis A. Fauvel, 1872
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010283    taxon code: 1413
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Bledius denticollis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 24
 • Publications: 6
 • Collections: 1
 • Publication authors: 11
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie wyjaśnionym rozmieszczeniu, gdyż mylony z innymi gatunkami. Pewne stanowiska leżą w środkowej Europie oraz we Francji i północnych Włoszech (Horion 1963, Lohse 1964). W Polsce wykazany tylko z dwu stanowisk, wymagających jednak potwierdzenia nowymi materiałami. Według A. Szujeckiego (1968, 1969) omyłkowo wykazany z Krakowa (Mazur 1922) i okolic Warszawy (Tenenbaum 1937, 1938) na podstawie błędnie oznaczonych okazów Bledius opacus subsinuatus Muls. et Rey. Znajdowany najczęściej na pobrzeżach rzek i jezior — na miejscach piaszczystych pokrytych cienką warstwą iłu i słabo porośniętych roślinnością.

External data sources