Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Athetinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Athetinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Boreostibagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Boreostiba sibirica (Mäklin, 1880)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1044601    taxon code: —(2167b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 0
 • Publications: no data
 • Collections: no data
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek znany głównie z Fennoskandii (zwłaszcza z jej części północnej) oraz z Syberii, niekiedy notowany też z Karpat Wschodnich, ale jego występowanie na tym obszarze było kwestionowane (Holdhaus 1910). W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o rozmieszczeniu w Galicji opierały się na znaleziskach spoza naszej granicy (Czarnohora w Ukraińskiej SRR).

External data sources