Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Kateretidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Brachypterolusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Brachypterolus antirrhini (A. Murray, 1864)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1017616    taxon code: 3213
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: A. Lasoń
Data on distribution in Poland
Brachypterolus antirrhini - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 67
 • Publications: 24
 • Collections: 4
 • Publication authors: 26
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej Europie, na zachód docierający do Francji i południowej części Anglii. W Polsce znany tylko z sześciu krain, przy czym większość danych o rozsiedleniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na terenach stepowych oraz na kserotermicznych zboczach pagórków. Postacie dojrzałe poławiane przeważnie, na kwiatach lnicy — Linaria Mill.

Illustrations
... browse
Brachypterolus
antirrhini
External data sources