Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Anthribidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Urodontinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bruchelagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bruchela suturalis (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026584    taxon code: 4706
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Bruchela suturalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 42
 • Publications: 21
 • Collections: 3
 • Publication authors: 26
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Obszar rozsiedlenia tego chrząszcza obejmuje zachodnią, środkową i południową część Europy, wykazywany też z północno-zachodniej Afryki oraz z Azji Mniejszej. W Polsce notowany dotychczas z nielicznych stanowisk tylko w południowej części kraju. Gatunek monofagiczny, żerujący na rezedzie żółtawej — Reseda luteola L.

Illustrations
... browse
Bruchela
suturalis
External data sources