Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bruchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bruchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bruchinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Bruchusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bruchus viciae G.-A. Olivier, 1795
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1023956    taxon code: 4223
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Bruchus viciae - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 21
 • Publications: 17
 • Collections: 1
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy, Azję Mniejszą, Bliski Wschód i Kaukaz, notowany także z Wysp Brytyjskich, Danii i dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko wykazywany, znany tylko z czterech krain. Larwy żerują w nasionach różnych gatunków wyk — Vicia L. i groszków — Lathyrus L.

Illustrations
... browse
Bruchus
viciae
External data sources