Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Carabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Carabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Calosomagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Charmostasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Calosoma investigatorspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Calosoma (Charmosta) investigator investigator (J.K.W. Illiger, 1798)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1001304    taxon code: 10
taxonomy checked: YES
protection form: strict
Polish Red List: CR
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Calosoma investigator investigator - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: districts — minimap
Statistics
 • Records: 20
 • Publications: 13
 • Collections: 3
 • Publication authors: 16
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rzadki gatunek, rozmieszczony w północno-wschodniej Europie i na Syberii, z Fennoskandii znany tylko z jednego stanowiska w Szwecji. Błędnie wykazany przez W. Eichlera (1928) z Wyżyny Małopolskiej — Pawłowice pow. Łask; okazy dowodowe, sprawdzone przez J. Makólskiego, należą do Calosoma (Charmosta) maderae auropunctatum (Herbst). Wymagania ekologiczne nie znane.

External data sources