Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxystomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Catapiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Catapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Catapion seniculus (W. Kirby, 1808)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027062    taxon code: 4920
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Catapion seniculus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 659
 • Publications: 135
 • Collections: 14
 • Publication authors: 82
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zasiedlający większą część Palearktyki, na wschodzie po środkową Syberię. Występuje w Polsce na całym obszarze, nie notowany dotychczas tylko z Kotliny Nowotarskiej. Występuje na łąkach, trawnikach, przydrożach, w zaroślach i rowach, na uprawach koniczyn i lucerny. Jako rośliny żywicielskie były dotychczas podawane koniczyna łąkowa — Trifolium pratense L. koniczyna pogięta — T. medium L., koniczyna biała — T. repens L. i koniczyna rozdęta — T. fragiferum L. Larwa żeruje i przeobraża się w łodygach powodując na nich niepozorne wyrosła. Przy masowym pojawie może wyrządzać poważne szkody w uprawach lucerny.

Illustrations
... browse
Catapion
seniculus
External data sources