Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Trachyphloeinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cathormiocerusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cathormiocerus aristatus (L. Gyllenhal, 1827)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046784    taxon code: 5065
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Cathormiocerus aristatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 157
 • Publications: 80
 • Collections: 6
 • Publication authors: 62
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), notowany również z Kaukazu. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale z niektórych krain jeszcze nie wykazywany. Zamieszkuje nasłonecznione zbocza pagórków, pobrzeża lasu i zarośli, nasypy, skarpy dróg, grobli i tam, suche murawy, łąki i pastwiska oraz miejsca ruderalne. Postacie dojrzałe łowiono na roślinach zielnych, krzewach i krzaczastych drzewach, w ściółce, pod opadłym listowiem, wśród mchów i kęp trawy. Gatunek polifagiczny. Jako rośliny żywicielskie są podawane w piśmiennictwie: dąb szypułkowy — Quercus robur L., bodziszek czerwony — Geranium sanguineum L., jastrzębiec kosmaczek — Hieracium pilosella L., podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria L. Chrząszcze wygryzają karby na brzegach liści. Rozmnaża się partenogenetycznie.

Illustrations
... browse
Cathormiocerus
aristatus
External data sources