Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Sitoninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Charagmusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Charagmus gressorius (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046747    taxon code: 5126
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011a wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Charagmus gressorius - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 175
 • Publications: 45
 • Collections: 6
 • Publication authors: 49
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 3

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem kraje śródziemnomorskie, docierający na północ do Austrii, Czech, Słowacji, Polski, Niemiec i Holandii, wykazywany ponadto z Wysp Kanaryjskich, Azorów i Azji Mniejszej. W Europie Środkowej rozprzestrzenia się w ostatnich dziesięcioleciach w kierunku północnym. W Polsce pierwsza ogólnikowa wzmianka o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku ukazała się przed przeszło 160 laty (Schilling 1829) i została, również ogólnikowo, powtórzona dopiero po 140 latach (Gaedike 1971). Następnie w ostatnich dziesięcioleciach wieku XIX był wykazywany kilkakrotnie z okolic Krakowa, ale już K. Smulikowski (1924) sądził, że gatunek ten na te tereny był zawleczony z jakąś rośliną, a S. Smreczyński (1929) skreślił tego chrząszcza ze spisu fauny Polski, stwierdzając, że okazy dowodowe w zbiorze M. Rybińskiego należały do innego gatunku — S. (Ch.) griseus (Fabr.). Zapewne w wyniku powyższych danych S. Smreczyński (1966) ponownie zaznaczył, że w Polsce S. gressorius (Fabr.) nie był znaleziony. Według M. Mazura (1983) w zbiorze B. Kotuli brak okazów Sitona (Ch.) gressorius (Fabr.). Dopiero od niedawna (1978-1991) stwierdzono w sposób pewny występowanie tego gatunku na kilku stanowiskach w Polsce. Występuje głównie na terenach otwartych — poławiano go na polach, suchych i ciepłych zboczach i skarpach, miejscach ruderalnych, wrzosowiskach, torfowiskach wysokich i w dołach po wybranym piasku i żwirze. Jako rośliny żywicielskie były podawane: żarnowiec miotlasty — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., seradela drobna — Ornithopus perpusillus L. oraz wszystkie gatunki łubinów — Lupinus L. Imagines spotykano na roślinach od kwietnia do listopada. Samice składają jaja od połowy maja do połowy czerwca. Larwy początkowo wdrażają się w bulwki korzeniowe, larwy starsze żerują na powierzchni korzenia. Przepoczwarczenie następuje w glebie.

Illustrations
... browse
Charagmus
gressorius
External data sources