Biodiversity Map
Taxa
  1. Arthropodaphylum
    Click to switch
    to select orders
    and filters
     >
  2. Hexapodasubphylum
    Click to switch
    to select orders
    and filters
     >
  3. Insectaclass
    Click to switch
    to select orders
    and filters
     >
  4. Coleopteraorder
    Click to set
    as the main taxon
    and as a base
    ← of the left panel
     >
  5. Adephagasuborder
    Click to set
    as the main taxon
    and as a base
    ← of the left panel
     >
  6. Carabidaefamily
    Click to set
    as the main taxon
    and as a base
    ← of the left panel
     >
  7. Harpalinaesubfamily
    Click to set
    as the main taxon
    and as a base
    ← of the left panel
     >
  8. Chlaeniinitribe
    Click to set
    as the main taxon
    and as a base
    ← of the left panel
     >
  9. Chlaeniinasubtribe
    Click to set
    as the main taxon
    and as a base
    ← of the left panel
     >
  10. Chlaeniusgenus
    Click to set
    as the main taxon
    and as a base
    ← of the left panel
     >
  11. Chlaeniellussubgenus
    Click to set
    as the main taxon
    and as a base
    ← of the left panel
     >
Set as a base
of the left panel
species: Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002345    taxon code: 378
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Chlaenius nigricornis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
  • Records: 228
  • Publications: 94
  • Collections: 10
  • Publication authors: 79
  • Illustrations (iconography): 1
  • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Dość pospolity gatunek, rozmieszczony szeroko w całej prawie Europie (z wyjątkiem północnych krańców), wykazywany również z Azji Mniejszej, Kaukazu i Syberii. Zasiedla na pobrzeżach wód stojących i wolno płynących gleby gliniaste i piaszczysto-gliniaste, silnie ocienione, żyje tylko na miejscach wilgotnych, zwykle w bliskim sąsiedztwie wody, często w towarzystwie Agonum (Agonum) marginatum (L.).

Illustrations
... browse
Chlaenius
nigricornis
External data sources