Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chlaeniinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Chlaeniinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Chlaeniusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Chlaeniellussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002345    taxon code: 378
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Chlaenius nigricornis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 228
 • Publications: 94
 • Collections: 10
 • Publication authors: 79
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Dość pospolity gatunek, rozmieszczony szeroko w całej prawie Europie (z wyjątkiem północnych krańców), wykazywany również z Azji Mniejszej, Kaukazu i Syberii. Zasiedla na pobrzeżach wód stojących i wolno płynących gleby gliniaste i piaszczysto-gliniaste, silnie ocienione, żyje tylko na miejscach wilgotnych, zwykle w bliskim sąsiedztwie wody, często w towarzystwie Agonum (Agonum) marginatum (L.).

Illustrations
... browse
Chlaenius
nigricornis
External data sources