Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Clytinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Chlorophorusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Perderomaculatussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Chlorophorus (Perderomaculatus) sartor (O.F. Müller, 1766)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1023129    taxon code: 4150
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Chlorophorus sartor - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 161
 • Publications: 42
 • Collections: 10
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, docierający na wschód do środkowej Wołgi, Uralu Południowego i dalej przez Syberię aż do Chabarowska, notowany ponadto z Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii, Turkmenii i północnego Iranu. W środkowej Europie jest chrząszczem ciepłolubnym, występującym na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na glebach wapiennych i na nasłonecznionych zboczach. W Polsce jest chrząszczem rzadkim, znanym tylko z 7 krain, przy czym z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Sandomierskiej, Sudetów Wschodnich i Beskidu Zachodniego notowanym na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Występowanie Ch. sartor (O. F. Müll.) w tych krainach wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna, się od połowy maja i trwa do sierpnia; poławiano je na kwiatach derenia świdwy — Cornus sanguinea L., dzikich bzów — Sambucus L., krwawników — Achillea L., ostów — Carduus L. oraz na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae. Rozwija się w martwym drewnie pni i gałęzi kasztana — Castanea Mill., dębów — Quercus L., oraz robinii akacjowej — Robinia pseudacacia L., Larwy żerują początkowo pod korą, następnie w drewnie.

Illustrations
... browse
Chlorophorus
sartor
External data sources