Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mecininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cleopomiarusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cleopomiarus graminis (L. Gyllenhal, 1813)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046348    taxon code: 5663
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Cleopomiarus graminis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 228
 • Publications: 69
 • Collections: 8
 • Publication authors: 56
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w Europie od południowych obszarów Fennoskandii po kraje śródziemnomorskie, docierający na wschód do Syberii, Kaukazu i Syrii. W Polsce, chociaż nie notowany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju, od Bałtyku aż po Tatry. Występuje na łąkach, miedzach, zrębach, suchych wzgórzach, w rowach, zaroślach i widnych lasach. Żyje na dzwonku brzoskwiniolistnym — Campanula persicifolia L., dzwonku okrągłolistnym — C. rotundifolia L. i dzwonku skupionym — C. glomerata L. Larwa żeruje i odbywa rozwój w torebkach nasiennych; żywi się nasionami, nie powodując wyrośli.

Illustrations
... browse
Cleopomiarus
graminis
External data sources