Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Eucnemidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Melasinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Dirhaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Clypeorhagusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Clypeorhagus clypeatus (C. Hampe, 1850)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014850    taxon code: 2880
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EX?
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Clypeorhagus clypeatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 35
 • Publications: 18
 • Collections: 1
 • Publication authors: 15
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek znany z nielicznych stanowisk we wschodniej i środkowej części Europy, notowany poza Polską jeszcze z Siedmiogrodu, Słowacji, Kurlandii i byłych Prus. W Polsce należy niewątpliwie do wielkich rzadkości — jest notowany tylko z okolic Przemyśla. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane.

External data sources