Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ceutorhynchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ceutorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Coeliodesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Coeliodes ruber (Th. Marsham, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046030    taxon code: 5503
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Coeliodes ruber - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 59
 • Publications: 35
 • Collections: 5
 • Publication authors: 30
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zasiedlający głównie zachodnią, południową i środkową część Europy, docierający na północ do Danii, południowej Skandynawii i Finlandii; notowany ponadto z Algierii, Maroka i Kaukazu. W Polsce wykazany z trzynastu krain, przy czym dane o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku Dolnym i Górnym oraz w Sudetach Wschodnich opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Żyje na dębach — Quercus L., zwłaszcza na dębie szypułkowym — Q. robur L. Spotykany przeważnie na nasłonecznionych pobrzeżach lasu.

Illustrations
... browse
Coeliodes
ruber
External data sources