Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Hemipteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Sternorrhynchasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Psylloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Aphalaridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Aphalarinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Craspedoleptagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Craspedolepta alevtinaespecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Craspedolepta alevtinae smreczynskii S.M. Klimaszewski, 1961
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1143018    taxon code: 2:13
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Craspedolepta alevtinae smreczynskii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 3
 • Publications: 2
 • Collections: 1
 • Publication authors: 1
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Craspedolepta alevtinae (Andrianova 1948b) opisany został w trudno dostępnym czasopiśmie, nie uwzględnianym zupełnie przez bibliografię światową. Jeszcze w chwili ukazania się drukiem opisu Craspedolepta smreczynskii Klimasz, praca ta nie była znana autorowi niniejszego opracowania, który otrzymał ją dopiero w kilka miesięcy później w postaci fotokopii od prof. dra Karela Vondračka z Brna. Stwierdził wtedy, że opisany we wspomnianej pracy gatunek Aphalara alevtinae Andr. winien być zaliczony do rodzaju Craspedolepta Enderl. i jest bardzo bliski lub nawet identyczny z Craspedolepta smreczynskii Klimasz. Loginova (1963) uznała, że nazwa Craspedolepta smreczynskii Klimasz. jest synonimem nazwy Craspedolepta alevtinae (Andr.), podała przy tym uzupełnienie opisu Craspedolepta alevtinae (Andr.), na podstawie którego można z całą pewnością stwierdzić, iż Craspedolepta smreczynskii Klimasz. nie jest jednak identyczny z Craspedolepta alevtinae (Andr.). Szereg podobieństw w budowie obu tych form każe przyjąć, że są to podgatunki jednego gatunku Craspedolepta alevtinae alevtinae (Andr.) występuje w środkowej i być może wschodniej części Palearktyki, Craspedolepta alevtinae smreczynskii Klimasz. występuje w zachodniej jej części. Żyje na bylicy bożym drzewku — Artemisia abrotanum L.

External data sources