Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Denticollinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ctenicerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cteniceragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015526    taxon code: 2800
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ctenicera cuprea - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 301
 • Publications: 79
 • Collections: 11
 • Publication authors: 64
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy i w otaczających ją krajach oraz w Syberii Zachodniej aż do Zabajkala, docierający na południe do Pirenejów, północnych Włoch i Bałkanów. Notowany również z Finlandii i Szwecji, dokąd przywędrował i na stałe osiedlił się dopiero na początku XX wieku. W Polsce C. cuprea (Fabr.) ma rozerwany zasięg występowania — jest notowany głównie z pogórzy i terenów górskich oraz z kilku stanowisk w północnej Polsce. Wzmianki o występowaniu na Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej budzą wątpliwości i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na terenach otwartych, głównie w obszarach górzystych, gdzie przekracza górną granicę lasu (w Alpach dociera do wysokości około 2900 m n.p.m.); w północnych połaciach areału gatunkowego zasiedla również tereny niżowe, gdzie przystosowuje się do życia w glebach pól uprawnych i rozszerza swój zasięg występowania. Zamieszkuje doliny rzek, pobrzeża lasu, polany śródleśne, hale górskie i połoniny. Cykl rozwojowy w sprzyjających warunkach trwa trzy lata, ale może być przedłużony do czterech-pięciu lat. Postacie dojrzałe zimują w ziemi w komorach poczwarkowych i ukazują się na powierzchni w zależności od wysokości stanowiska — od maja do lipca. Samce pojawiają się wcześniej i na ogół dwa tygodnie giną wcześniej od samic. Chrząszcze przebywają zwykle w przyziemnej warstwie roślinności, w szczelinach gleby i pod kamieniami. W czasie bezwietrznej pogody odbywają loty na niewielkich wysokościach. Samice składają jaja w powierzchniowej warstwie gleby. Polifagiczne larwy żerują w wilgotnej glebie wśród korzeni roślin; w Finlandii jest uznawany za szkodnika kultur rolnych.

Photos
... browse
Ctenicera
cuprea
External data sources