Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Curculioninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Curculiogenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Curculio betulae (J.F. Stephens, 1831)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046306    taxon code: 5341
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Curculio betulae - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 90
 • Publications: 57
 • Collections: 8
 • Publication authors: 52
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii), docierający na wschód przez Syberię do wybrzeży Oceanu Spokojnego i Japonii. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla brzegi rzek i potoków, mokre łąki, wilgotne pobrzeża lasów, bagna i torfowiska. Żyje na olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. i olszy czarnej — A. glutinosa (L.) Gaertn. Samice składają jaja w lipcu-sierpniu do zielonych szyszkowatych owocostanów; w jednym może żerować kilka larw, które na przepoczwarczenie przemieszczają się do gleby.

Illustrations
... browse
Curculio
betulae
Photos
... browse
Curculio
betulae
External data sources